Inteligentna automatyzacja – co oznacza dla firm?

Strona główna » Inteligentna automatyzacja – co oznacza dla firm?
0
Inteligentna automatyzacja

W obliczu kurczących się zasobów kadrowych i wyzwań w zakresie łańcuchów dostaw (i budżetów) przedsiębiorstwa starają się szybko wdrażać nowe procesy, aby zwiększyć produktywność i wypełnić luki. Inteligentna automatyzacja pomaga liderom firm osiągnąć równowagę pomiędzy obniżaniem kosztów a zwiększaniem elastyczności.

Jak czerpać z niej korzyści — zaczynając od zwiększania produktywności, ale na pewno na nim nie kończąc? Wyjaśnia to Chris Chelliah w swoim artykule.

Jak wdrożyć inteligentną automatyzację

Automatyzacja pomaga firmom zwiększać wydajność już od wielu lat. Obecnie pojawia się w nowej odsłonie jako inteligentna automatyzacja (IA). Według niedawnego globalnego badania Harvard Business Review Analytic Services1 sponsorowanego przez Oracle, inteligentna automatyzacja jest już stosowana w praktycznie wszystkich działach przedsiębiorstw — od automatyzacji powtarzalnych i kognitywnych zadań, aż do upraszczania procedur zatwierdzeń i podejmowania decyzji.

Potrójne korzyści

Inteligentna automatyzacja różni się od swoich poprzedników tym, że nie jest wbudowana za pomocą kodu w jakikolwiek system. Zamiast tego wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), aby tworzyć systemy, które pracują autonomicznie, uczą się na podstawie doświadczeń i dostosowują się do aktualnych warunków[1]. A ponieważ korzystają one z danych dostarczanych w czasie rzeczywistym, są również o wiele bardziej elastyczne i łatwiej się dostosowują do szybko ewoluujących warunków i środowisk biznesowych.

„Przedsiębiorstwa już teraz czerpią korzyści z inteligentnej automatyzacji, zaczynając od zwiększenia produktywności, ale na pewno na nim nie kończąc”— powiedział Alex Clemente, dyrektor zarządzający Harvard Business Review Analytic Services. „Po wyznaczeniu tych kryteriów wiele z nich zajmuje się obecnie skalowaniem wykorzystania IA w całym przedsiębiorstwie”.

Wielkie nadzieje

To pozytywne nastawienie potwierdzają dobre wyniki podane przez firmy wskazane w ankiecie jako liderzy IA. Twierdzą one, że do korzyści z AI należą m.in. większe zaangażowanie i zadowolenie pracowników, jak również wzrost produktywności, wydajności i zadowolenia klientów.

Firmy automatyzują na ogół trzy główne obszary.

1. Automatyzacja infrastruktury informatycznej

Kluczowym obszarem podlegającym automatyzacji są systemy informatyczne. Według badania dział informatyczny wykorzystuje IA w najwyższym stopniu (63%). Na przykład firma Vodafone Fiji wykorzystuje hurtownię danych Oracle Autonomous Data Warehouse, która sama się aktualizuje i zabezpiecza, aby zautomatyzować wiele tradycyjnych zadań związanych z dostrajaniem, utrzymywaniem i optymalizacją bazy danych. Dzięki temu jego administratorzy baz danych mogą teraz przeznaczyć więcej czasu na bardziej wartościowe zadania, takie jak analiza trendów w zakresie wykorzystania sieci, udział w tworzeniu kampanii promocyjnych, zapobieganie utracie klientów i budowa modeli. [lub wykorzystać poniższy fragment, lub dodać fragment o własnym kliencie korzystającym z autonomicznej hurtowni danych]

2. Produktywność personelu to kolejny kluczowy obszar, w którym stosowana jest automatyzacja. Na przykład ponad dwie piąte ankietowanych organizacji wykorzystuje IA do usprawnienia działalności serwisowej. Dobrym przykładem jest tu IFFCO — jeden z największych na świecie producentów nawozów. Zwiększył on produktywność o 30% dzięki zaoferowaniu pracownikom konwersacyjnego dostępu do aplikacji kadrowych i finansowych za pomocą rozwiązania Oracle Digital Assistant with Voice.

3. Podejmowanie decyzji to kolejny obszar podlegający automatyzacji. Przedsiębiorstwa wykorzystują w nim automatyczne uczenie, aby w sposób automatyczny podejmować decyzje lub udzielać rekomendacji, które są następnie zatwierdzane przez ludzi, na podstawie analizy danych i pojawiających się w nich wzorców.

Ze względu na zmiany w sposobie pracy oraz wyzwania związane z niedoborem umiejętności i rozproszonymi miejscami pracy nie dziwi fakt, że w ciągu następnych pięciu lat respondenci spodziewają się wzrostu wykorzystania AI we wszystkich działach, mimo kurczących się budżetów informatycznych.

Przygotowanie się na przyszłość

Jak zatem przekształcić wizje dotyczące IA w działające systemy? Jak zintegrować nowe funkcje IA z dotychczasowymi aplikacjami? I jak skalować te inicjatywy w zakresie automatyzacji w całym przedsiębiorstwie?

1.Włącz IA w strategię przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa powinny unikać odizolowanych działań, z którymi ma problem prawie dwie trzecie respondentów, i przyjąć bardziej kompleksowe i strategiczne podejście do ponownego zdefiniowania wskaźników, które są istotne dla przedsiębiorstwa, wykraczających poza tradycyjne działy.

2. Zadbaj o odpowiednie fundamenty technologiczne

Sukces projektu IA zależy od trzech kluczowych czynników: automatyzacji, infrastruktury chmurowej i zaawansowanych narzędzi analitycznych. Aby projekt zakończył się sukcesem, muszą one harmonijnie ze sobą współdziałać.

W szczególności inteligentna automatyzacja praktycznie nie może się obyć bez skalowalności prawdziwie korporacyjnej chmury obliczeniowej. Te zaawansowane oferty chmurowe, zwane czasami chmurami drugiej generacji, obejmują wydajne serwery typu bare metal, z których korzysta tylko jeden dzierżawca, zaprojektowane z myślą o obciążeniach w zakresie automatycznego uczenia wymagających dużej ilości zasobów.

Ponadto na froncie technicznym istnieje duża rozbieżność pomiędzy stopniem, w jakim respondenci uważają pewne technologie za niezbędne, a stopniem ich faktycznego wykorzystania przez ich przedsiębiorstwa. Na przykład podczas gdy 71% ankietowanych twierdzi, że w ciągu następnych pięciu lat zaawansowane narzędzia analityczne będą mieć kluczowe znaczenie dla ich przedsiębiorstw, tylko w firmach 31% respondentów są one stosowane na dużą skalę.

3. Skorzystaj z pomocy środowiska partnerów

Skorzystanie z pomocy dotychczasowych partnerów może zatem być dla firm najprostszą drogą do wdrożenia IA. Wielu dostawców technologii wykorzystuje technologie IA do tworzenia nowych produktów lub doskonalenia istniejących. Są to eksperci, którzy rozumieją technologie IA i potrafią je integrować z dotychczasowymi lub osobnymi ofertami, stanowiącymi alternatywy dla tradycyjnych środowisk zarządzania procesami biznesowymi.

4. Zapewnij pracownikom szkolenia

Ponieważ technologie IA zmieniają sposób pracy, przedsiębiorstwa potrzebują nowych kompetencji zarówno w działach informatycznych, jak i w działach, w których będą automatyzowane procesy biznesowe. Przedsiębiorstwa pragnące skutecznie wdrożyć IA muszą poświęcić czas na wprowadzenie standardów i wytycznych (aczkolwiek nie nadmiernie restrykcyjnych) oraz zaoferować szkolenia zarówno informatykom, jak i pracownikom innych działów. Zarządzanie zmianą nigdy nie jest proste i liderzy biznesowi muszą wdrożyć programy komunikacji pomagające pracownikom przejść przez ten proces.

Partnerstwo z korzyścią dla obu stron

Krótko mówiąc, inteligentna automatyzacja to coś więcej niż tylko chwytliwe hasło. Wchodzi ona do głównego nurtu, a korzyści z jej wdrożenia są obiecujące, dlatego budzi duże nadzieje. Za pomocą IA przedsiębiorstwa chcą obniżyć koszty, zwiększyć przychody i usprawnić obsługę klienta, zapewniając sobie w ten sposób długoterminowe korzyści. Przedsiębiorstwa uważają również, że technologie IA największy wpływ wywrą na produktywność[1]. Cały świat będzie potrzebował większej produktywności, a automatyzacja to sprawdzony sposób na jej osiągnięcie.


[1] The 2025 Imperative: Intelligent Automation Now, tabela na stronie 2

[1] The 2025 Imperative: Intelligent Automation Now — strona 2, akapit 1

Czytaj również – Centra usług wspólnych – które z nich są najbardziej dotknięte kryzysem?

0
ZOBACZ RÓWNIEŻ
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp